Rodzaje działalności gospodarczej-Która jest dla nas?

W Polsce odróżniamy 3 główne rodzaje działalności gospodarczej i właśnie w tym tekście chciałbym je wszystkim przybliżyć.

Jednoosobowa działalność gospodarcza
Jest to najmniej skomplikowana forma prowadzenia firmy. W tego typu działalności cała odpowiedzialność za prowadzenie biznesu spoczywa na barkach jednej osoby. Ma to oczywiście swoje plusy oraz minusy. Głównym plusem jest oczywiście niski wkład początkowy. Wiąże się to z brakiem wymogu dotyczącego wynajęcia lokalu firmowego. Działalność może być prowadzona w pełni w domu, jesteśmy sami dla siebie szefem oraz odpowiadamy za siebie. Jest to niestety także minusem, ponieważ cała odpowiedzialność spoczywa na naszych barkach. Nasz wkład finansowy ogranicza się w większości do prowadzenia księgowości, program do wystawiania faktur vat także będzie bardzo przydatnym narzędziem.

Spółki osobowe
W tego tu działalności odróżniamy 4 spółki.
-Spółka jawna

Pełna odpowiedzialność spada na wszystkich wspólników. Dużym minusem jest to,że w razie komplikacji możemy stracić cały swój majątek gdyż jest on także wniesiony pod szyld firmy.

-Spółka partnerska
Ten rodzaj działalności pozwala wspólnikom wykonywać zawód pod jedną firmą, wymogiem jest jedynie wolny zawód. Wspólnikami mogą być jedynie osoby fizyczne.

-Spółka komandytowa

W tej formie możliwe jest prowadzenie działalności gdzie występują dwie formy wspólników. Jednym jest tzw. „komandytariusz”, który odpowiada swoim majątkiem w sposób ograniczony a drugim jest „komplementariusz” który ponosi pełną odpowiedzialność(także majątkową). W nazwie takiej firmy powinno znajdować się przynajmniej jedno nazwisko wspólnika. Dopuszczalny jest skrót „sp.k”.

Spółki kapitałowe

-Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Niewątpliwym plusem takiej spółki jest to, że żaden z udziałowców nie odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania firmy, a cały podmiot. Założenie tego rodzaju spółki możliwe jest po wniesieniu wkładu finansowego w wysokości 5 tysięcy złotych. Możliwe jest także, zamiast gotówki wniesienie rzeczy materialnych takich jak lokal, wyposażenie czy pracownicy.

Wybór formy zależy tylko i wyłącznie od nas samych. Przed założeniem działalności polecamy bardzo dokładnie się zastanowić, ponieważ późniejsza zmiana typu firmy jest ciężka do przeprowadzenia.